Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

The Stuntman

Friv

 

The Stuntman 

Hit this guy as hard as you can!

How to Play:

Left mouse button = Drag & Throw

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét