Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Super Girl Dressup Best Interior Design

Mô tả game:
The little girl wants to be a real super girl hero. Choose a nice outfit for her!
Điều khiển game: Use mouse to interact.
Mô tả game:
Help the girl to choose the decoration for her room.
Điều khiển game: Use mouse to interact.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét