Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Farm Express Music Teacher

Mô tả game:
help the farmer deliver vegetables, fruit and cattle to the marketplace.
Điều khiển game: Use Arrow keys to drive.
Space bar to offload.
Mô tả game:
She's very artistic and stylish all at the same time.
Điều khiển game: This game is played with mouse only.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét